Βερνίκι εμποτισμού νερού Wood Shield Kraft 2.5lt

35.00

Βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης νερού

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: WOOD SHIELD MSDS

 

in stock
MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία: Ετικέτες: , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Βερνίκι εμποτισμού νερού Wood Shield Kraft 2.5lt

  • Σίγουρη προστασία του ξύλου για 7 χρόνια
  • Απόδοση: 11-13 m2 / lt
  • Συντηρεί και εμποτίζει ταυτόχρονα
  • Κλείνει τους πόρους του ξύλου και προστατεύει το φίλμ από τους μύκητες
  • Λόγω της σύνθεσης του προσδίδει στο φίλμ μεγάλη σκληρότητα και ελαστικότητα
  • Περιέχει φίλτρα UV και προστατεύει το ξύλο απο την υπεριώδη ακτινοβολία
  • Διατίθεται σε άχρωμο και σε 11 έτοιμες αποχρώσεις ξύλου
  • Είναι σχεδόν άοσμο και στεγνώνει γρήγορα
  • Εχει μεγάλη ελαστικότητα ακολουθώντας το ξύλο με αποτέλεσμα να μην σπάει
  • Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

 

Οδηγίες ασφαλείας:

1) Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Το παρασκεύασμα έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διαφυλάξεις του κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόμενες προσαρμογές και μετατροπές). To προιόν επιπλέον αιτεί μια κάρτα δεδομένων ασφαλείας σε συμφωνία με τις διατάξεις του κανονισμού (CE) 1907/2006 και επόμενων μετατροπών Ενδεχόμενες προσθετικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και/ή το περιβάλλον  αναγράφονται στον τομέα 11 και 12 της παρούσας κάρτας.

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, κατηγορία 3  Η412  Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Στοιχεία επισήμανσης:

Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές.

Εικονογραμματα κινδύνου: –

Προειδοποιητικές λέξεις: –

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Η412  Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

EUH208  Περιέχει Biocide (3:1) 5-Chloro-2-Methyl-2, 3-dihytroisothiazol-3-one and 2-Methyl-2, 3-dihydroizothiazol-3-one, 2-Benzizothiazol-3(2H)-one, 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P273 Να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον

Ρ102 Μακριά απο παιδιά

Ρ101 Εαν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προιόντος ή την ετικέτα

Ρ312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Ρ501 Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα το προιόν δεν περιέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΧΡΩΜΑ

Αχρωμο, Βέγγε 120, Δρύς 108, Καρυδιά 110, Καρυδιά Σκούρα 118, Καστανιά 106, Κερασιά 114, Λευκό 122, Μαόνι 112, Ορεγκον 104, Πεύκο 102, Τίκ 116

Μάρκα

KRAFT