Duroepoxy εποξειδικό χρώμα Durostick 4kg

Εποξειδικό χρώμα 2 συστατικών, με διαλύτες

 

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:DUROEPOXY MSDS A

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:DUROEPOXY MSDS B

Αυτό το προϊόν είναι εξαντλημένο και μή διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία: Ετικέτες: , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Duroepoxy εποξειδικό χρώμα Durostick 4kg

  • Υψηλής αντοχής χρώμα, ιδιαίτερα ανθεκτικό στα χημικά και καυστικά υγρά τα πετρελαιοειδή, το θαλασσινό ή χλωριωμένο, τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τριβές
  • Εφαρμόζεται σε χώρους, όπως νοσοκομεία, οινοποιεία, γαλακτοβιομηχανίες, συνεργεία, βενζινάδικά  κ.λ.π ή διαρκώς εκτεθειμένες επιφάνειες όπως πισίνες και συντριβάνια
  • Διατίθεται σε τρείς βασικές αποχρώσεις Λευκό, Γαλάζιο, Γκρί
  • Κατανάλωση: 1 kg / 4-5 m2 ανά στρώση

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα από εισπνοή, Κατηγορία 4
Eye Irrit. 2: Οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2
Flam. Liq. 2: Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 2
Repr. 2: Τοξικό για την αναπαραγωγή, Κατηγορία 2 (H361d)
Skin Irrit. 2: Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2
Skin Sens. 1: Δερματική ευαισθητοποίηση, Κατηγορία 1

 

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H332 – Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
Eye Irrit. 2: H319 – Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Flam. Liq. 2: H225 – Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα
Repr. 2: H361d – Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Skin Irrit. 2: H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Skin Sens. 1: H317 – Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

Συστάσεις προφυλάξεων

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα.
Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH208: Περιέχει Poly(bisphenol A-co-epichlorohydrin) glycidyl end-capped. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση

Poly(bisphenol A-co-epichlorohydrin) glycidyl end-capped, ξυλόλη (μίγμα ισομερών), τολουόλιο

Άλλοι κίνδυνοι:

Άνευ αντικειμένου

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα από εισπνοή, Κατηγορία 4
Asp. Tox. 1: Κίνδυνος από αναρρόφηση, Κατηγορία 1
Eye Dam. 1: Σοβαρές οφθαλμικές βλάβες, Κατηγορία 1
Flam. Liq. 2: Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 2
Repr. 2: Τοξικό για την αναπαραγωγή, Κατηγορία 2 (H361d)
Skin Irrit. 2: Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2
Skin Sens. 1A: Δερματική ευαισθητοποίηση, Κατηγορία 1A
STOT RE 2: Τοξικότητα συγκεκριμένη σε ορισμένα όργανα (επαναλαμβανόμενες εκθέσεις), Κατηγορία 2
STOT SE 3: Τοξικότητα για τις αναπνευστικές οδούς (μοναδική έκθεση), Κατηγορία 3
STOT SE 3: Τοξικότητα συγκεκριμένη με επιπτώσεις υπνηλίας και ζάλης (μοναδική έκθεση), Κατηγορία 3

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

Ενδείξεις κινδύνου:

Acute Tox. 4: H332 – Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
Asp. Tox. 1: H304 – Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
Eye Dam. 1: H318 – Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Flam. Liq. 2: H225 – Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα
Repr. 2: H361d – Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Skin Irrit. 2: H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Skin Sens. 1A: H317 – Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
STOT RE 2: H373 – Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
STOT SE 3: H335 – Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού
STOT SE 3: H336 – Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα.
Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH208: Περιέχει 3,6-διαζαοκτανο-1,8-διαμίνη τριαιθυλενοτετραμίνη, Polyamide. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.

Τολουόλιο, Polyamide, ξυλόλη (μίγμα ισομερών), 2-βουτοξυαιθανόλη βουτυλογλυκόλη μονοβουτυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης

Άλλοι κίνδυνοι:Άνευ αντικειμένου

 

Επιπλέον πληροφορίες

Απόχρωση

Λευκό, Γαλάζιο, Γκρί

Εταιρία

Durostick