Road Liner χρώμα διαγράμμισης Kraft

28.00115.00

Ταχυστέγνωτο ακρυλικό βερνικόχρωμα διαλύτου διαγράμμισης

in stock
MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία: Ετικέτες: , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Road Liner χρώμα διαγράμμισης Kraft

  • Κατάλληλο για την διαγράμμιση οδοστρωμάτων, σκυροδέματος, διαβάσεων πεζών, αντιολισθητικών λωρίδων και χώρων στάθμευσης
  • Ανθεκτικό στην γήρανση και την υπεριώδη ακτινοβολία.
  • Υψηλή λευκότητα και φωτεινότητα για να μην επιρεάζει την θερμοκρασία της ασφάλτου
  • Εάν αναμειχθεί με χαλαζία γίνεται ιδιαίτερα αντιολισθητικό και κατάλληλο ακόμα και για σκαλοπάτια
  • Κατανάλωση: 40-50 m / kg (για διαγράμμιση πάχους 10 εκατοστα)
  • Συσκευασία: 5kg, 25kg
  • Χρώμα: Λευκό, κίτρινο

 

Οδηγίες ασφαλείας:

1) Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Το παρασκεύασμα έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διαφυλάξεις του κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόμενες προσαρμογές και μετατροπές). To προιόν επιπλέον αιτεί μια κάρτα δεδομένων ασφαλείας σε συμφωνία με τις διατάξεις του κανονισμού (CE) 1907/2006 και επόμενων μετατροπών Ενδεχόμενες προσθετικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και/ή το περιβάλλον  αναγράφονται στον τομέα 11 και 12 της παρούσας κάρτας.

Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου

Ευφλεκτο υγρό, κατηγορία 2   Η225  Υγρο και ατμοί, ευφλεκτα

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, κατηγορία 2 H361d ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

Ειδική τοξικότητα στα οργανα-στόχους ύστερα απο μία επανειλημμένη εκθεση, κατηγορία 2 Η373  Μπορεί να προκαλεσει βλάβες στα όργανα ύστερα απο παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2 H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Ειδική τοξικότητα στα οργανα-στόχους ύστερα απο μία εφάπαξ εκθεση, κατηγορία 3 Η336  Μπορεί να προκαλεί υπνηλία ή ζάλη

 

2) Στοιχεία επισήμανσης

Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές.

 

Προειδοποιητικές λέξεις: Προσοχή

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Η225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα

H361d ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.

Η373  Μπορεί να προκαλεσει βλάβες στα όργανα ύστερα απο παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Η336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

EUH 208  Περιέχει : Ν-ΒΟΥΤΥΛΑΚΡΥΛΙΚΟ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

 

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P201 Εφοδιαστείτε με ειδικές οδηγίες πριν απο τη χρήση.

P210 Μακριά απο θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

Ρ233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός

Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο

Ρ304+Ρ340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : μεταφερατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστει σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P308+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότηταε έκθεσης: Σουμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Ρ102 Μακριά απο παιδιά

Ρ271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Ρ370+Ρ378  Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε CO2 αφρό ή χημική σκόνη για να κατασβήσετε

Ρ501 Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περιέχει: toluene

acetone

Hydrocarbons C9-C11, n-alkanes, isoalcanes, cyclics, <2% aromatics

1-methoxy 2-propanol

2.3 Άλλο κίνδυνοι

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προιον δεν εμπεριέχει ουσιες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλυτερο 0,1%.

 

 

Μάρκα

KRAFT

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΧΡΩΜΑ

Κίτρινο, Λευκό

ΒΑΡΟΣ

25kg, 5kg