Tile paint χρώμα για πλακάκια

9.5026.00

Ειδικό χρώμα για την βαφή των πλακιδίων στο μπάνιο και την κουζίνα. Εφαρμόζεται απευθείας πάνω στα πλακάκια και δημιουργεί άριστο αποτέλεσμα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και υψηλή αντοχή στο νερό, στην τριβή, στα σαπούνια κτλ.

Διαλέξτε απόχρωση απο το χρωματολόγιο και πείτε μας το κωδικό:  https://kraftpaints.gr/inspired-collection/

Με τον κωδικό που θα μας δώσετε θα σας ενημερώσουμε για την επιπλέον χρέωση.

in stock
MPN: 06XPL Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία: Ετικέτες: , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Tile paint χρώμα για πλακάκια

  • Διατίθεται σε λευκό χρώμα
  • Εαν θελήσετε το συγκεκριμένο υλικό σε κάποια απόχρωση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
  • Απόδοση: 12-15 m2/lt

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

– Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριές, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας.

  • Εφαρμόστε το προϊόν απευθείας επάνω στην επιφάνεια
  • Μπορείτε να καθαρίσετε το TILE PAINT με ήπια καθαριστικά μετά απο 5 μέρες π.χ https://home-market.gr/product/katharistiko-bioclean-kouzina-mpanio/
  • To TILE PAINT αποκτά τις πλήρεις αντοχές 20-30 μέρες μετά την εφαρμογή.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και ὀταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

– Πινέλο

– Ρολλό

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με White spirit. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Εύφλεκτα υγρά κατηγορίας 3

Διαβρωτικά/ερεθιστικά για το δέρμα 2

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή κατηγορίας 2

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση κατηγορίας 3

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από επαναλαμβανόμενη έκθεση κατηγορίας 2

Χρόνιος κίνδυνος για το περιβάλλον κατηγορίας 3

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Προειδοποιητικές λέξεις: Προσοχή

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

Η226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:

Η361: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.

Η336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Η373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Η412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ:

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.

P260: Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ σταγονίδια/ατμούς/ εκνεφώματα.

P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P281 Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Κατηγορία προϊόντος A/θ(Δ) ‘Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού’ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lt. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Τολουόλιο. ΠΕΡΙΕΧΕΙ Οκταϊκό κοβάλτιο και 2-βουτανοξίμη. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:210-7793777

Χρησιμοποιήστε χωρίς αραίωση.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

 

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΒΑΡΟΣ

2.5lt, 750ml

Εταιρία

CHROMODOMI