Καθαριστικό Durostick NANO PROOF FABRIC DS-300

16.00

Αδιαβροχοποιητικό & ελαιοαπωθητικό υγρό εμποτισμού για υφάσματα

Προϊόν νανοτεχνολογίας, υψηλής διεισδυτικότητας. Δημιουργεί μία λεπτή, αόρατη ασπίδα προστασίας, μεγάλης αντοχής και διάρκειας. Απωθεί την υγρασία, χωρίς να αλλοιώνει την όψη και την υφή του υφάσματος. Μετατρέπει συνθετικά και βαμβακερά πανιά πυκνής πλέξης (υφάσματα επιπλώσεων, χαλιά, τεντόπανα κ.ά.) και καστόρινα υποδήματα σε αδιάβροχα, εμποδίζοντας τη δημιουργία σε αυτά λεκέδων. Άοσμο, υδατικής βάσης, φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον.

Δειτε εδώ: https://www.youtube.com

Εξαντλημένο

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Καθαριστικό Durostick NANO PROOF FABRIC DS-300

  • Συσκευασία : 500ml
  • Παράγεται στην Ελλάδα
  • Κατανάλωση : Ανάλογα με τη φύση της επιφάνειας και την απορροφητικότητά της.

 

2.2 Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Ενδείξεις κινδύνου:

Άνευ αντικειμένου

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH208: Περιέχει μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC
no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1.8 kg

Εταιρία

Durostick

OEM