Καθαριστικό Durostick DUROFLASH

3.90

Καθαριστικό-γυαλιστικό για ταμπλό & καθίσματα αυτοκινήτου από δέρμα ή δερματίνη

Συνδυασμός καθαριστικού ήπιας δράσης και σιλικονούχου υδατικού γαλακτώματος, εμπλουτισμένου με κερί λανολίνης, σατινέ στιλπνότητας, χωρίς διαλύτες. Διεισδύει στους πόρους δέρματος, δερματίνης, λάστιχου και βινυλίου, αφαιρώντας επιφανειακή αλλά και απορροφημένη βρωμιά. Παρέχει αντιστατική προστασία. Ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις από την ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία, προφυλάσσοντας τις επιφάνειες από ξεθώριασμα, αποχρωματισμό, σκασίματα και ξεφλουδίσματα.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: DUROFLASH MSDS

Εξαντλημένο

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Καθαριστικό Durostick DUROFLASH

  • Συσκευασία : 300ml
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

Οδηγίες ασφαλείας:

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP), το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο

Στοιχεία επισήμανσης

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Ενδείξεις κινδύνου

Άνευ αντικειμένου

Συστάσεις προφυλάξεων

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH208: Περιέχει μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Άλλοι κίνδυνοι:

Άνευ αντικειμένου

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1.8 kg

Εταιρία

Durostick

OEM