Καθαριστικό Durostick ALUMINIUM CLEANER

4.40

Καθαριστικό υγρό για αλουμινοκατασκευές

Δραστικό καθαριστικό που αφαιρεί εύκολα, με ένα πέρασμα, ρύπους από καυσαέρια, άλατα, χώματα, λασποβροχή, καθώς και νωπά (δύο-τριών ημερών το πολύ) πιτσιλίσματα πλαστικών χρωμάτων. Είναι ιδανικό για χρήση σε κουφώματα αλουμινίου -άβαφα ή περασμένα με ηλεκτροστατική βαφή- χωρίς να αλλοιώνει ή να επηρεάζει το αρχικό τους χρώμα.

Δειτε εδώ: https://www.youtube.com

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: ALUMINIUM CLEANER MSDS

Εξαντλημένο

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Καθαριστικό Durostick ALUMINIUM CLEANER

  • Συσκευασία : 500ml
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP), το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Ενδείξεις κινδύνου: Άνευ αντικειμένου

Συστάσεις προφυλάξεων

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1.8 kg

Εταιρία

Durostick

OEM