Καθαριστικό αλάτων SALT FREE Durostick 750ml

3.9019.50

Αφαιρετικό αλάτων SALT FREE της DUROSTICK

Δραστικό υγρό που αφαιρεί άλατα νερού, υπολείμματα σαπουνιού και θαλασσινού νερού, σκουριά και πουρί. Κατάλληλο για χρήση στο μπάνιο (βρύσες, ντουζιέρες, πλακάκια και αξεσουάρ μπάνιου), στην κουζίνα (ανοξείδωτους νεροχύτες, σκεύη), ατμοσίδερα κ.ά., αλλά και σε ανοξείδωτα μέρη σκαφών, απαλλάσσοντάς τα από άλατα και σκουριά. Απαραίτητο σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία και γενικά σε χώρους μαζικής εστίασης.

 

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας: SALT FREE MSDS

in stock
MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , , Ετικέτες: , , , , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Καθαριστικό αλάτων SALT FREE Durostick 750ml

  • Αφαιρεί: Άλατα, σκουριά, πουρί και υπολείμματα σαπουνιού
  • Κατάλληλο για χρήση σε όλο το σπίτι ακόμα και στους χώρους της κουζίνας
  • Καθαρίζει ανοξείδωτους νεροχύτες και ατμοσίδερα
  • Συσκευασία: 750ml
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Eye Dam. 1: Σοβαρές οφθαλμικές βλάβες, Κατηγορία 1
Skin Corr. 1A: Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1A

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

 

Ενδείξεις κινδύνου:

Skin Corr. 1A: H314 – Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. MHN προκαλέσετε εμετό
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα.
Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες: Άνευ αντικειμένου

Άλλοι κίνδυνοι:

Άνευ αντικειμένου

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 0.75 kg
ΒΑΡΟΣ

5lt, 750ml

Εταιρία

Durostick

OEM