Ριπολίνη νερού DUROLUX AQUA Durostick λευκή

Ακρυλική ριπολίνη νερού για ξύλα και μέταλλα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:DUROLUX AQUA MSDS

Αυτό το προϊόν είναι εξαντλημένο και μή διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , Ετικέτες: , , , , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Ριπολίνη νερού DUROLUX AQUA Durostick λευκή

  • Υδατοδιαλυτή
  • Εξαιρετική λευκότητα που δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου
  • Στεγώνει γρήγορα και είναι άοσμη
  • Είναι κατάλληλη για παίδικα σωμάτια και παιδικούς σταθμούς
  • Εφαρμόζεται πάνω σε ξύλινες αλλά και μεταλλικές επιφάνειες
  • Απόδοση: 10-13 m2 \ lt
  • Χρωματίζεται σε πάρα πολλές αποχρώσεις της βεντάλιας DUROSTICK
  • Παράγεται στην Ελλάδα

Οδηγίες ασφαλείας:

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝOΤΗΤΑΣ

2.1  Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νo1272/2008 (CLP):

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Νo1272/2008 (CLP), το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο.

Κανονισμός Νo1272/2008 (CLP): Ενδείξεις κινδύνου:
Άνευ αντικειμένου
Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH208: Περιέχει 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-

μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

2.3  Άλλοι κίνδυνοι:

Άνευ αντικειμένου

Επιπλέον πληροφορίες

Λίτρα

0.75 lt, 2.5 lt

Εταιρία

Durostick

OEM