Gelcoat λευκό (Topcoat) Neotex 1kg

14.30

Πολυεστερική βαφή ως τελευταία στρώση

Εξαντλημένο

MPN: N/A Κατηγορία: Ετικέτες: , ,
Add to Wishlist

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Gelcoat λευκό (Topcoat) Neotex 1kg

  • Στην τιμή περιλαμβάνεται καταλύτης (25γραμμαρίων)
  • Πολυεστερική βαφή
  • Χρώμα τελευταίας στρώσης σε πολυεστερικές επιφάνειες ( επισκευή σκαφών)
  • Χρώμα: Λευκό
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 3: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 3, H412
Eye Irrit. 2: Οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2, H319
Flam. Liq. 3: Εύφλεκτα υγρά, Κατηγορία 3, H226
Repr. 2: Τοξικό για την αναπαραγωγή, Κατηγορία 2, H361d
Skin Irrit. 2: Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2, H315
STOT RE 1: Τοξικότητα συγκεκριμένη σε ορισμένα όργανα (επαναλαμβανόμενες εκθέσεις), Κατηγορία 1, H372
STOT SE 3: Τοξικότητα για τις αναπνευστικές οδούς (μοναδική έκθεση), Κατηγορία 3, H335

Στοιχεία επισήμανσης

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Aquatic Chronic 3: H412 – Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Eye Irrit. 2: H319 – Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Flam. Liq. 3: H226 – Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
Repr. 2: H361d – Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Skin Irrit. 2: H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
STOT RE 1: H372 – Προκαλεί βλάβες οτα όργανα υστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
STOT SE 3: H335 – Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε
P243: Λάβετε μέτρα για την αποτροπή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων
P260: Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονιδια/ατμούς/εκνεφώματα
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί
επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. 0 περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH208: Περιέχει Κοβάλτιο δις (2-αιθυλοεξανοϊκού), Φθαλικός ανυδρίτης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

 

Μάρκα

NEOTEX

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 1.5 kg