Αστάρι Wash Primer W Neotex 1lt

10.80

Αστάρι πρόσφυσης για γαλβανιζέ επιφάνειες

Εξαντλημένο

MPN: N/A Κατηγορία: Ετικέτες: ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Αστάρι Wash Primer W Neotex 1lt

  • Αστάρι νέας τεχνολογίας
  • Αστάρι πρόσφυσης για γαλβανισμένες επιφάνειες, χαλκό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο
  • Υδατοδιαλυτό, ενός συστατικού φιλικό στον χρήστη και στο περιβάλλον
  • Παράγεται στην Ελλάδα
  • Κατανάλωση: 95-115 ml / m2

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP), το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο.

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Άνευ αντικειμένου

Δηλώσεις προφυλάξεων

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P501: Διάθεση του περιεχόμενου/περιέκτη σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία για την επεξεργασία αποβλήτω

Πρόσθετες πληροφορίες

EUH208: Περιέχει Μείγμα: 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [ΕΚ αριθ. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη [ΕΚ
αριθ. 220-239-6] (3: 1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 1 kg

Εταιρία

NEOTEX