Αδιαβροχοποιητικό NANO PROOF MARMOL Durostick DS-275

13.2055.00

Yδαταπωθητικό & ελαιoαπωθητικό μαρμάρων και γρανιτών

Δείτε την εφαρμογή εδώ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας:NANO PROOF MARMO MSDS

in stock
MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορίες: , , Ετικέτες: , , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά:  Αδιαβροχοποιητικό NANO PROOF MARMOL Durostick DS-275

  • Προϊόν νανοτεχνολογίας, για προστασία εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών μαρμάρων και γρανιτών με εξαιρετικά μικρή απορροφητικότητα.
  • Δεν δημιουργεί επιφανειακό φιλμ, δεν ξεφλουδίζει και δεν κιτρινίζει.
  • Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, τις απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές, τη διαρκή υγρασία και τον παγετό.
  • Άοσμο, υδατικής βάσης, φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον.
  • Προϊόν νανομοριακής τεχνολογίας
  • Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
  • Είναι άοσμο και φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον
  • Κατανάλωση: 1lt/12-18m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP), το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο.

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Ενδείξεις κινδύνου: Άνευ αντικειμένου

Συστάσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία
2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, YPEKΑ -Ν. 4042/2012)

Πρόσθετες πληροφορίες:

EUH208: Περιέχει μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC
no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Άλλοι κίνδυνοι:

Άνευ αντικειμένου

 

 

 

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος Μ/Δ
ΒΑΡΟΣ

3.5lt, 750ml

Εταιρία

Durostick

OEM