Epoxol 2874 εποξειδικό ‘υγρό γυαλί’ Neotex

Διάφανο σύστημα εποξειδικής σύνθεσης (υγρό γυαλί) Epoxol 2874

Δείτε την εφαρμογή του εδώ

Αυτό το προϊόν είναι εξαντλημένο και μή διαθέσιμο αυτή τη στιγμή.

MPN: N/A Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία: Ετικέτες: , , ,

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά: Epoxol 2874 εποξειδικό ‘υγρό γυαλί’ Neotex

  • Χρώμα: Διάφανο
  • Συστατικά: 2 συστατικά
  • Ιδανικό για την δημιουργία τεχνοτροπιών σε δάπεδα αλλά και ρητινοκονιαμάτων
  • Κατάλληλο για πάρα πολλές διακοσμητικές χρήσεις όπως π.χ πάγκοι σε μπάνια ή τραπέζια
  • Κατάλληλο για εσωτερική χρήση
  • Κατανάλωση: Εξαρτάται από το πάχος εφαρμογής του υλικού
  • Γνωστό και ως ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙ
  • Συσκευασία: 1kg ή 15,8 kg
  • Προσφέρει υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με αυξημένες μηχανικές αντοχές
  • Παράγεται στην Ελλάδα

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Aquatic Chronic 2: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 2, H411
Eye Irrit. 2: Οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2, H319
Skin Irrit. 2: Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2, H315
Skin Sens. 1: Δερματική ευαισθητοποίηση, Κατηγορία 1, H317

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Προσοχή

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Aquatic Chronic 2: H411 – Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Eye Irrit. 2: H319 – Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Skin Irrit. 2: H315 – Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Skin Sens. 1: H317 – Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα
P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχιστε να ξεπλένετε
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα
P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή των περιεκτών σύμφωνα με τον κανονισμό για τα επικίνδυνα απόβλητα ή συσκευασίες
και συσκευασίες αποβλήτων αντιστοίχως

Πρόσθετες πληροφορίες

EUH205: Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.

Προϊόν αντιδράσεως: δις-Α- (επιχλωρυδρίνη) (ΜΒ <700); Αιθέρα ρητίνης δισφαινόλης F διγλυκιδυλ

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Β

 

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Η ταξινόμηση αυτού του προϊόντος έχει γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Νº1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα, Κατηγορία 4, H302+H312
Aquatic Chronic 2: Χρόνια επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον, Κατηγορία 2, H411
Skin Corr. 1B: Διάβρωση του δέρματος, Κατηγορία 1B, H314
Skin Sens. 1: Δερματική ευαισθητοποίηση, Κατηγορία 1, H317

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):

Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Acute Tox. 4: H302+H312 – Επιβλαβές σε περίιττωση κατάποσης ή σε επαφή με το δέρμα
Aquatic Chronic 2: H411 – Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Skin Corr. 1B: H314 – Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
Skin Sens. 1: H317 – Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

Δηλώσεις προφυλάξεων

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα.
Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ME TA ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχιστε να ξεπλένετε
P331: MHN προκαλέσετε εμετό
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο
P501: Διάθεση του περιεχόμενου/περιέκτη σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία για την επεξεργασία αποβλήτων

 

Επιπλέον πληροφορίες

ΒΑΡΟΣ

15.8kg, 1kg

Εταιρία

NEOTEX